Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 6. lokakuuta 2015 - Strasbourg

4. Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:ssa ja naapurimaissa (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:ssa ja naapurimaissa (2015/2877(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zoltán Balczó, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Lorenzo Fontana ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Monika Hohlmeier, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Marisa Matias, Tamás Meszerics, Paul Nuttall, James Carver, Afzal Khan, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Paul Nuttall vastasi, Barbara Kudrycka, Linda McAvan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn (puhemies palautti mieliin sinisen kortin kysymyksiä koskevat määräykset), Zdzisław Krasnodębski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge.

(Keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 6.10.2015, kohta 6)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö