Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 6. listopada 2015. - Strasbourg

4. Humanitarno stanje izbjeglica u EU-u i susjednim zemljama (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Humanitarno stanje izbjeglica u EU-u i susjednim zemljama (2015/2877(RSP))

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Elissavet Vozemberg, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Zoltán Balczó, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Lorenzo Fontana, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Monika Hohlmeier, Josu Juaristi Abaunz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Marisa Matias, Tamás Meszerics, Paul Nuttall, James Carver, Afzal Khan, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Paulu Nuttallu, koji je na pitanje odgovorio, Barbara Kudrycka, Linda McAvan, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn (Predsjednik podsjeća na pravila za postavljanje pitanja podizanjem plave kartice), Zdzisław Krasnodębski, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge.

(nastavak rasprave: točka 6. zapisnika od 6.10.2015.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti