Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 6 października 2015 r. - Strasburg

4. Sytuacja humanitarna uchodźców w UE i krajach z nią sąsiadujących (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja humanitarna uchodźców w UE i krajach z nią sąsiadujących (2015/2877(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zoltána Balczó, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Lorenzo Fontana w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Monika Hohlmeier, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Marisa Matias, Tamás Meszerics, Paul Nuttall, James Carver, Afzal Khan, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Paulowi Nuttallowi, który udzielił odpowiedzi, Barbara Kudrycka, Linda McAvan, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna (Przewodniczący przypomniał zasady korzystania z niebieskiej kartki), Zdzisław Krasnodębski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 6 protokołu z dnia 6.10.2015)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności