Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 6. októbra 2015 - Štrasburg

4. Humanitárna situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Humanitárna situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách (2015/2877(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elissavet Vozemberg v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zoltán Balczó, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Lorenzo Fontana v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Monika Hohlmeier, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Marisa Matias, Tamás Meszerics, Paul Nuttall, James Carver, Afzal Khan, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Paulovi Nuttallovi, ktorý odpovedal na otázku, Barbara Kudrycka, Linda McAvan, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn (predsedajúci pripomenul pravidlá používania modrej karty), Zdzisław Krasnodębski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge.

(Pokračovanie rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 6.10.2015)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia