Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 6 oktober 2015 - Strasbourg

4. Den humanitära situationen för flyktingar inom EU och i grannländerna (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den humanitära situationen för flyktingar inom EU och i grannländerna (2015/2877(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Elissavet Vozemberg för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zoltán Balczó; Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Lorenzo Fontana för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Monika Hohlmeier, Josu Juaristi Abaunz för GUE/NGL-gruppen, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Marisa Matias, Tamás Meszerics, Paul Nuttall, James Carver, Afzal Khan ställde en fråga ("blått kort") till Paul Nuttall, som besvarade frågan; Barbara Kudrycka, Linda McAvan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn (talmannen påminde om reglerna för användningen av ”blått kort”); Zdzisław Krasnodębski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge.

(Andra delen av debatten: punkt 6 i protokollet av den 6.10.2015)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy