Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 6 października 2015 r. - Strasburg

6. Sytuacja humanitarna uchodźców w UE i krajach z nią sąsiadujących (ciąg dalszy debaty)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja humanitarna uchodźców w UE i krajach z nią sąsiadujących (2015/2877(RSP))

(Początek debaty: pkt 4 protokołu z dnia 6.10.2015)

Głos zabrali: Angelika Mlinar, Patrick Le Hyaric, Kinga Gál, Birgit Sippel, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš, Nikolaos Chountis, Elmar Brok, Claude Moraes, Eleonora Forenza, Anna Maria Corazza Bildt, David-Maria Sassoli, Mariya Gabriel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos Coelho i Milan Zver.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, James Carver, Franz Obermayr i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady).

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Renaud Muselier, Peter Eriksson i José Manuel Fernandes.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności