Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0340(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0262/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0262/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2015 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0329

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

7.5. Υπαγωγή των ουσιών 4,4'-DMAR και MT-45 σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της 4-μεθυλο-5-(4-μεθυλοφαινυλο)-4,5-διυδροοξαζολ-2-αμίνης (4,4'-DMAR) και της 1-κυκλοεξυλο-4-(1,2-διφαινυλαιθυλο)πιπεραζίνης (MT-45) σε μέτρα ελέγχου [10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michał Boni (A8-0262/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0329)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου