Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0340(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0262/2015

Ingivna texter :

A8-0262/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/10/2015 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0329

Protokoll
Tisdagen den 6 oktober 2015 - Strasbourg

7.5. Genomförandebeslut om att underställa 4,4'-DMAR och MT-45 kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4’-DMAR) och 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45) kontrollåtgärder [10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michał Boni (A8-0262/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0329)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy