Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2151(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0253/2015

Ingediende teksten :

A8-0253/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 06/10/2015 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0330

Notulen
Dinsdag 6 oktober 2015 - Straatsburg

7.6. Beschikbaarstelling van middelen uit het EU-Solidariteitsfonds: rampen in Bulgarije en Griekenland in 2015 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (rampen in Bulgarije en Griekenland in 2015) [COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0330)

Juridische mededeling - Privacybeleid