Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0160(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0260/2015

Ingediende teksten :

A8-0260/2015

Debatten :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Stemmingen :

PV 06/10/2015 - 7.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0332

Notulen
Dinsdag 6 oktober 2015 - Straatsburg

7.8. Gemeenschappelijke bepalingen inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0332)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0332)

Juridische mededeling - Privacybeleid