Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2212(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0274/2015

Predkladané texty :

A8-0274/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/10/2015 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0335

Zápisnica
Utorok, 6. októbra 2015 - Štrasburg

7.11. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/004 IT/Alitalia (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/004 IT/Alitalia z Talianska) [COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Vana (A8-0274/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0335)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia