Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. október 6., Kedd - Strasbourg

7. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló egyezménye: büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kényszermunkáról szóló 1930. évi egyezménye 2014. évi jegyzőkönyvének az 1–4. cikkben foglalt, a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéshez kapcsolódó vonatkozások tekintetében az Európai Unió érdekében történő megerősítésére a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetről [06731/2015 - C8-0078/2015 - 2014/0258(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Helga Stevens (A8-0226/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0325)

A Parlament jóváhagyja a tanácsi határozattervezetet.


7.2. A 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedések alá vonásáról * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michał Boni (A8-0265/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0326)


7.3. Az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0327)


7.4. A 25I-NBOMe, az AH-7921, a MDPV és a metoxetamin ellenőrzési intézkedések alá vonásáról * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [2014/0183(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0328)


7.5. A 4,4'-DMAR és az MT-45 ellenőrzési intézkedések alá vonásáról * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) és az 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil-etil)piperazin (MT-45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről [10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michał Boni (A8-0262/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0329)


7.6. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Katasztrófák Bulgáriában és Görögországban 2015-ben (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (természeti katasztrófák Bulgáriában és Görögországban 2015 folyamán) [COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0330)


7.7. A földrajzi jelzések európai uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való esetleges kiterjesztése (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a földrajzi jelzések európai uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való esetleges kiterjesztéséről [2015/2053(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0331)

Felszólalások

Virginie Rozière (előadó), a szavazást követően.


7.8. Az európai strukturális és beruházási alapokról szóló közös rendelkezések a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések tekintetében ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek a Görögországra vonatkozó egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Jóváhagyva (P8_TA(2015)0332)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0332)


7.9. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Németország „EGF/2015/002 DE/Adam Opel” referenciaszámú kérelme (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország „EGF/2015/002 DE/Adam Opel” referenciaszámú kérelme) [COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A8-0273/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0333)


7.10. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Belgium „EGF/2015/003 BE/Ford Genk” referenciaszámú kérelme (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2015/003 BE/Ford Genk” referenciaszámú kérelme) [COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Paul Rübig (A8-0272/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0334)


7.11. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Olaszország „EGF/2015/004 IT/Alitalia” referenciaszámú kérelme (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament,a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2015/004 IT/Alitalia” referenciaszámú kérelme) [COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Vana (A8-0274/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0335)


7.12. A fejlődő országok helyi hatóságainak szerepe a fejlesztési együttműködésben (szavazás)

Jelentés a fejlődő országok helyi hatóságainak a fejlesztési együttműködésben játszott szerepéről [2015/2004(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0336)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat