Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2865(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000113/2015

Předložené texty :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Přijaté texty :


Zápis
Úterý, 6. října 2015 - Štrasburk

11. Měření emisí v automobilovém odvětví (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000113/2015), kterou pokládají Giovanni La Via za výbor ENVI, Vicky Ford za výbor IMCO, Jerzy Buzek za výbor ITRE, Michael Cramer za výbor TRAN Komisi: Měření emisí v automobilovém odvětví (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek a Michael Cramer rozvinuli otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno (předsedající poslanci odebrala slovo a napomenula jej), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica a Evžen Tošenovský.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis a José Inácio Faria, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec a Piernicola Pedicini.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: třetí říjnové dílčí zasedání.

Vystoupili: Gerben-Jan Gerbrandy s žádostí, aby od Komise obdržel písemné odpovědi na otázky, které nebyly během rozpravy projednány, a Elżbieta Bieńkowska, která se zavázala k vyřízení žádosti.

Právní upozornění - Ochrana soukromí