Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2865(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000113/2015

Indgivne tekster :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Forhandlinger :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Afstemninger :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 6. oktober 2015 - Strasbourg

11. Emissionsmålinger i bilsektoren (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000113/2015) af Giovanni La Via, for ENVI, Vicky Ford, for IMCO, Jerzy Buzek, for ITRE, Michael Cramer, for TRAN, til Kommissionen: Emissionsmålinger i bilsektoren (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek og Michael Cramer begrundede forespørgslen.

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno (formanden fratog ham ordet og kaldte ham til orden), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica og Evžen Tošenovský.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis og José Inácio Faria, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec og Piernicola Pedicini.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden oktober III.

Talere: Gerben-Jan Gerbrandy, der anmodede Kommissionen om at give skriftlige svar på de spørgsmål, der ikke var blevet behandlet i forbindelse med forhandlingen, og Elżbieta Bieńkowska, der forpligtede sig hertil.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik