Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2865(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000113/2015

Iesniegtie teksti :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Debates :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Balsojumi :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Pieņemtie teksti :


Protokols
Otrdiena, 2015. gada 6. oktobris - Strasbūra

11. Emisiju mērījumi autobūves nozarē (debates)
CRE

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000113/2015) un kuru uzdeva Giovanni La Via ENVI komitejas vārdā, Vicky Ford IMCO komitejas vārdā, Jerzy Buzek ITRE komitejas vārdā, Michael Cramer TRAN komitejas vārdā Komisijai: Emisiju mērījumi automobiļu nozarē (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015).

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek un Michael Cramer izvērsa jautājumu.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Hans-Olaf Henkel ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno (sēdes vadītāja viņam liedza izteikties un un sauca viņu pie kārtības), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica un Evžen Tošenovský.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis un José Inácio Faria, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec un Piernicola Pedicini.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: oktobra III plenārsesijā.

Uzstājās Gerben-Jan Gerbrandy, kurš prasīja, lai Komisija rakstiski iesniegtu atbildes uz jautājumiem, kuri debatēs netika izskatīti, un Elżbieta Bieńkowska, kura to apņēmās veikt.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika