Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2865(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000113/2015

Teksty złożone :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Debaty :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 6 października 2015 r. - Strasburg

11. Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000113/2015), które skierowali Giovanni La Via, w imieniu komisji ENVI, Vicky Ford, w imieniu komisji IMCO, Jerzy Buzek, w imieniu komisji ITRE, Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek i Michael Cramer rozwinęli pytanie.

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Gianluca Buonanno (Przewodnicząca odebrała mu głos i przywołała go do porządku), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Inmaculadę Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica i Evžen Tošenovský.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyiego, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miguela Urbána Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Piernicolę Pediciniego, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis i José Inácio Faria, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec i Piernicola Pedicini.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: trzecia październikowa sesja plenarna.

Głos zabrali: Gerben-Jan Gerbrandy, aby zwrócić się o uzyskanie ze strony Komisji pisemnych odpowiedzi na pytania, które nie zostały omówione podczas debaty, i Elżbieta Bieńkowska, która zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi na piśmie.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności