Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2865(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000113/2015

Texte depuse :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Dezbateri :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Texte adoptate :


Proces-verbal
Marţi, 6 octombrie 2015 - Strasbourg

11. Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000113/2015) adresată de Giovanni La Via, în numele Comisiei ENVI, Vicky Ford, în numele Comisiei IMCO, Jerzy Buzek, în numele Comisiei ITRE, Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, adresată Comisiei: Măsurarea nivelurilor de emisii în sectorul autoturismelor (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Giovanni La Via, Vicky Ford, Jerzy Buzek și Michael Cramer au dezvoltat întrebarea.

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matthias Groote, Tomasz Piotr Poręba, Dita Charanzová, Miloslav Ransdorf, Roger Helmer, Bas Eickhout, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Gianluca Buonanno (Președinta i-a retras cuvântul și l-a chemat la ordine), Lampros Fountoulis, Peter Liese, Evelyne Gebhardt, Julie Girling, Gesine Meissner, Cornelia Ernst, Karima Delli, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Dan Nica și Evžen Tošenovský.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Nils Torvalds, Curzio Maltese, Claude Turmes, Daniela Aiuto, Jean-François Jalkh, Wim van de Camp, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, Ismail Ertug, Daniel Dalton, Pavel Telička, Sofia Sakorafa, Yannick Jadot, Eleonora Evi, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Miguel Urbán Crespo, Benedek Jávor, Ivo Belet, Nicola Danti, Jørn Dohrmann, Frédérique Ries, Marina Albiol Guzmán, Julia Reda, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Kosma Złotowski, Anneli Jäätteenmäki, Pascal Durand, Annie Schreijer-Pierik, Seb Dance, Bernd Lucke, Karl-Heinz Florenz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Zdzisław Krasnodębski, Pablo Zalba Bidegain, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miguel Urbán Crespo, Jytte Guteland, Angelika Niebler, Martina Werner, Markus Pieper, Sergio Gutiérrez Prieto, Henna Virkkunen, Simona Bonafè, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Piernicola Pedicini, Olga Sehnalová, Bernd Lange, Nikos Androulakis și José Inácio Faria, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: David McAllister, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Davor Škrlec și Piernicola Pedicini.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: sesiunea plenară octombrie III.

Au intervenit: Gerben-Jan Gerbrandy, care a solicitat să primească din partea Comisiei răspunsuri în scris la întrebările care nu au fost tratate în cursul dezbaterii, și Elżbieta Bieńkowska, care s-a angajat în acest sens.

Notă juridică - Politica de confidențialitate