Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 6. října 2015 - Štrasburk

12. Situace v Libyi (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Libyi (2015/2872(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Fernando Maura Barandiarán za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Cristian Dan Preda, který předem upozornil, že neodpoví na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Aymeric Chauprade, Pier Antonio Panzeri, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Karol Karski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei a Richard Howitt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná a Diane Dodds.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Právní upozornění - Ochrana soukromí