Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 6. oktoober 2015 - Strasbourg

12. Olukord Liibüas (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Liibüas (2015/2872(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Aymeric Chauprade, Pier Antonio Panzeri, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Karol Karski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei ja Richard Howitt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná ja Diane Dodds.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika