Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2015 m. spalio 6 d. - Strasbūras

12. Padėtis Libijoje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Libijoje (2015/2872(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Fernando Maura Barandiarán ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Cristian Dan Preda (jis atsisakė atsakyti į Aymeric Chauprade mėlynosios kortelės klausimą ), Pier Antonio Panzeri (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Karol Karski (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei ir Richard Howitt.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná ir Diane Dodds.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Teisinis pranešimas - Privatumo politika