Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 6 oktober 2015 - Straatsburg

12. Situatie in Libië (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Libië (2015/2872(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Fernando Maura Barandiarán, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, die weigert in te gaan op een “blauwe kaart”-vraag van Aymeric Chauprade, Pier Antonio Panzeri, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Karol Karski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei en Richard Howitt.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná en Diane Dodds.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid