Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 6 octombrie 2015 - Strasbourg

12. Situaţia din Libia (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situaţia din Libia (2015/2872(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Cristian Dan Preda, care a refuzat să răspundă unei întrebări conforme cu procedura „cartonașului albastru” din partea lui Aymeric Chauprade, Pier Antonio Panzeri, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Karol Karski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Javier Nart, Bodil Valero, Mike Hookem, Aymeric Chauprade, Bruno Gollnisch, Michael Gahler, Ana Gomes, Bas Belder, Hilde Vautmans, Michał Marusik, Zoltán Balczó, Lorenzo Cesa, Gilles Pargneaux, Mirosław Piotrowski, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, Afzal Khan, Jean-Luc Schaffhauser, Inés Ayala Sender, Josef Weidenholzer, Miriam Dalli, Andi Cristea, Eugen Freund, Brando Benifei și Richard Howitt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Kateřina Konečná și Diane Dodds.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate