Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2879(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000103/2015

Внесени текстове :

O-000103/2015 (B8-0761/2015)

Разисквания :

PV 06/10/2015 - 13
CRE 06/10/2015 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 6 октомври 2015 г. - Страсбург

13. Смъртното наказание (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000103/2015), зададен от Elena Valenciano, от името на комисията AFET, към Съвета: Смъртното наказание (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Elena Valenciano разви въпроса и отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke.

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) отговори на въпрос O-000103/2015.

Председателят уточни, че въпросите „синя карта“ не се допускат към Съвета.

Изказаха се: Lars Adaktusson, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, която отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Therese Comodini Cachia, която отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Andi Cristea, Cecilia Wikström, Pablo Iglesias, Jean Lambert, Ignazio Corrao, който отказа да отговори на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Anneliese Dodds, Edouard Martin и Csaba Molnár.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Karol Karski, Lynn Boylan, Fabio Massimo Castaldo и Ruža Tomašić.

Изказа се Nicolas Schmit.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 8.10.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност