Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2879(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000103/2015

Ingediende teksten :

O-000103/2015 (B8-0761/2015)

Debatten :

PV 06/10/2015 - 13
CRE 06/10/2015 - 13

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 6 oktober 2015 - Straatsburg

13. De doodstraf (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000103/2015) van Elena Valenciano, namens de Commissie AFET, aan de Raad: De doodstraf (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Elena Valenciano licht de vraag toe en weigert in te gaan op een “blauwe kaart”-vraag van Janusz Korwin-Mikke.

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt vraag O-000103/2015.

De Voorzitter preciseert dat “blauwe kaart”-vragen aan de Raad niet zijn toegestaan.

Het woord wordt gevoerd door Lars Adaktusson, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Therese Comodini Cachia, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Andi Cristea, Cecilia Wikström, Pablo Iglesias, Jean Lambert, Ignazio Corrao, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Anneliese Dodds, Edouard Martin en Csaba Molnár.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Karol Karski, Lynn Boylan, Fabio Massimo Castaldo en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 8.10.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid