Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2879(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000103/2015

Teksty złożone :

O-000103/2015 (B8-0761/2015)

Debaty :

PV 06/10/2015 - 13
CRE 06/10/2015 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 6 października 2015 r. - Strasburg

13. Kara śmierci (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000103/2015), które skierowała Elena Valenciano, w imieniu komisji AFET, do Rady: Kara śmierci (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Elena Valenciano rozwinęła pytanie i odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego.

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie O-000103/2015.

Przewodniczący uściślił, że kierowanie pytań do przedstawicieli Rady przez podniesienie niebieskiej kartki nie jest dozwolone.

Głos zabrali: Lars Adaktusson w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, która odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Therese Comodini Cachia, która odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Andi Cristea, Cecilia Wikström, Pablo Iglesias, Jean Lambert, Ignazio Corrao, który odmówił udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Stanislav Polčák, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Anneliese Dodds, Edouard Martin i Csaba Molnár.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Karol Karski, Lynn Boylan, Fabio Massimo Castaldo i Ruža Tomašić.

Głos zabrał Nicolas Schmit.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 8.10.2015.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności