Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2879(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000103/2015

Predkladané texty :

O-000103/2015 (B8-0761/2015)

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 13
CRE 06/10/2015 - 13

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 6. októbra 2015 - Štrasburg

13. Trest smrti (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000103/2015), ktorú položila Elena Valenciano, v mene výboru AFET, pre Radu: Trest smrti (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015)

Elena Valenciano rozvinula otázku a odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke.

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku O-000103/2015.

Predsedajúci spresnil, že nie je prípustné obracať sa s otázkami položenými zdvihnutím modrej karty na Radu.

Vystúpili títo poslanci: Lars Adaktusson v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Therese Comodini Cachia, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Andi Cristea, Cecilia Wikström, Pablo Iglesias, Jean Lambert, Ignazio Corrao, ktorý odmietol odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Stanislav Polčák, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Anneliese Dodds, Edouard Martin a Csaba Molnár.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Gerard Batten, Andrzej Grzyb, Caterina Chinnici, Karol Karski, Lynn Boylan, Fabio Massimo Castaldo a Ruža Tomašić.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 8.10.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia