Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0403(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0140/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0140/2015

Keskustelut :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Äänestykset :

PV 07/10/2015 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0338

Pöytäkirja
Tiistai 6. lokakuuta 2015 - Strasbourg

14. Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely ja eurooppalainen maksamismääräysmenettely ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2007 ja eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 muuttamisesta [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Daniel Buda PPE-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, Bernd Kölmel, Pavel Svoboda, Biljana Borzan, Angelika Niebler, Victor Negrescu, Therese Comodini Cachia ja Emil Radev.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.10.2015, kohta 10.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö