Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0442(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0160/2015

Ingediende teksten :

A8-0160/2015

Debatten :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Stemmingen :

PV 07/10/2015 - 10.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0339

Notulen
Dinsdag 6 oktober 2015 - Straatsburg

15. Beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie, Massimo Paolucci, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri en Damiano Zoffoli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ricardo Serrão Santos, Notis Marias en Bronis Ropė.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Andrzej Grzyb.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 7.10.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid