Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0442(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0160/2015

Teksty złożone :

A8-0160/2015

Debaty :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Głosowanie :

PV 07/10/2015 - 10.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0339

Protokół
Wtorek, 6 października 2015 r. - Strasburg

15. Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Giovanni La Via w imieniu grupy PPE, Massimo Paolucci w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Zoltán Balczó niezrzeszony, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri i Damiano Zoffoli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias i Bronis Ropė.

Głos zabrali: Phil Hogan i Andrzej Grzyb.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 7.10.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności