Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0442(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0160/2015

Texte depuse :

A8-0160/2015

Dezbateri :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Voturi :

PV 07/10/2015 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0339

Proces-verbal
Marţi, 6 octombrie 2015 - Strasbourg

15. Limitarea emisiilor de anumiți poluanți în atmosferă ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb și-a prezentat raportul.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit: Giovanni La Via, în numele Grupului PPE, Massimo Paolucci, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Zoltán Balczó, neafiliat, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri și Damiano Zoffoli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias și Bronis Ropė.

Au intervenit: Phil Hogan și Andrzej Grzyb.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.4 al PV din 7.10.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate