Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0442(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0160/2015

Predkladané texty :

A8-0160/2015

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 07/10/2015 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0339

Zápisnica
Utorok, 6. októbra 2015 - Štrasburg

15. Obmedzenie emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

Andrzej Grzyb uviedol správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via v mene skupiny PPE, Massimo Paolucci v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Annie Schreijer-Pierik, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Nils Torvalds, Kateřina Konečná, Julia Reid, Marijana Petir, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach, Dawid Bohdan Jackiewicz, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Miapetra Kumpula-Natri a Damiano Zoffoli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ricardo Serrão Santos, Notis Marias a Bronis Ropė.

Vystúpili: Phil Hogan a Andrzej Grzyb.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 7.10.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia