Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0096(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0042/2015

Внесени текстове :

A8-0042/2015

Разисквания :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Гласувания :

PV 07/10/2015 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0340

Протокол
Вторник, 6 октомври 2015 г. - Страсбург

16. Казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека, и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

Giovanni La Via представи доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Marijana Petir, от името на групата PPE, Susanne Melior, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Herbert Dorfmann, Nicola Caputo, Julia Reid, Jiří Pospíšil, Elena Gentile и Ricardo Serrão Santos.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Phil Hogan и Giovanni La Via.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 7.10.2015.

Правна информация - Политика за поверителност