Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0096(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0042/2015

Ingediende teksten :

A8-0042/2015

Debatten :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Stemmingen :

PV 07/10/2015 - 10.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0340

Notulen
Dinsdag 6 oktober 2015 - Straatsburg

16. Voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten en tot intrekking van Richtlijn 83/417/EEG van de Raad [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

Giovanni La Via leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marijana Petir, namens de PPE-Fractie, Susanne Melior, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Herbert Dorfmann, Nicola Caputo, Julia Reid, Jiří Pospíšil, Elena Gentile en Ricardo Serrão Santos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Giovanni La Via.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.5 van de notulen van 7.10.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid