Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0096(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0042/2015

Teksty złożone :

A8-0042/2015

Debaty :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Głosowanie :

PV 07/10/2015 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0340

Protokół
Wtorek, 6 października 2015 r. - Strasburg

16. Kazeiny i kazeiniany przeznaczone do spożycia przez ludzi ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kazein i kazeinianów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającej dyrektywę Rady 83/417/EWG [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

Giovanni La Via przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Marijana Petir w imieniu grupy PPE, Susanne Melior w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Herbert Dorfmann, Nicola Caputo, Julia Reid, Jiří Pospíšil, Elena Gentile i Ricardo Serrão Santos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali: Phil Hogan i Giovanni La Via.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 7.10.2015.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności