Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0096(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0042/2015

Predkladané texty :

A8-0042/2015

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 07/10/2015 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0340

Zápisnica
Utorok, 6. októbra 2015 - Štrasburg

16. Kazeíny a kazeináty určené na ľudskú spotrebu ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kazeínov a kazeinátov určených na ľudskú spotrebu, ktorou sa zrušuje smernica Rady 83/417/EHS [COM(2014)0174 - C7-0105/2014 - 2014/0096(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0042/2015)

Giovanni La Via uviedol správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marijana Petir v mene skupiny PPE, Susanne Melior v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Herbert Dorfmann, Nicola Caputo, Julia Reid, Jiří Pospíšil, Elena Gentile a Ricardo Serrão Santos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

Vystúpili: Phil Hogan a Giovanni La Via.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 7.10.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia