Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 6 октомври 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Заключения от неформалното заседание на Европейския съвет от 23 септември 2015 г. (разискване)
 4.Хуманитарната ситуация на бежанците в ЕС и съседните държави (разискване)
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Хуманитарната ситуация на бежанците в ЕС и съседните държави (продължeние на разискването)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Конвенция за принудителния труд на МОТ: съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Подлагане на веществото 4-метиламфетамин на мерки за контрол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Подлагане на веществото 5-(2-аминопропил)индол на мерки за контрол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Подлагане на 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV и метоксетамин на мерки за контрол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Подлагане на 4,4'-DMAR и MT-45 на мерки за контрол * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: бедствия в България и в Гърция през 2015 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Евентуално приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични мерки за Гърция ***I (гласуване)
  
7.9.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Германия (гласуване)
  
7.10.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление от Белгия – EGF/2015/003 BE/Ford Genk (гласуване)
  
7.11.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2015/004 IT/Alitalia (гласуване)
  
7.12.Роля на местните органи в развиващите се страни по отношение на сътрудничеството за развитие (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Измерване на емисиите в автомобилния сектор (разискване)
 12.Положението в Либия (разискване)
 13.Смъртното наказание (разискване)
 14.Eвропейска процедура за искове с малък материален интерес и европейска заповед за плащане ***I (разискване)
 15.Ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители ***I (разискване)
 16.Казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека ***I (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (238 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (769 kb) 
 
Протокол (215 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (17 kb) Резултати от поименно гласуване (41 kb) 
 
Протокол (325 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (410 kb) Резултати от поименно гласуване (979 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност