Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 6. oktober 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Konklusioner fra Det Europæiske Råds uformelle møde den 23. september 2015 (forhandling)
 4.Den humanitære situation for flygtninge i EU og nabolandene (forhandling)
 5.Velkomstord
 6.Den humanitære situation for flygtninge i EU og nabolandene (fortsat forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.ILO's konvention om tvangsarbejde: retligt samarbejde i straffesager *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.2.Om at underkaste 4-methylamfetamin kontrolforanstaltninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.3.Afgørelse om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.4.Afgørelse om at underkaste 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV og methoxetamin kontrolforanstaltninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.5.Om at underkaste 4,4'-DMAR og MT-45 kontrolforanstaltninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.6.Mobilisering af EU's Solidaritetsfond: katastrofer i Bulgarien og Grækenland i 2015 (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.7.En mulig udvidelse af beskyttelsen af geografiske betegnelser i Den Europæiske Union til at omfatte ikke-landbrugsprodukter (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.8.Fælles bestemmelser for de europæiske fonde for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland ***I (afstemning)
  7.9.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/002 DE/Adam Opel (afstemning)
  7.10.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/003 BE/Ford Genk (afstemning)
  7.11.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/004 IT/Alitalia (afstemning)
  7.12.De lokale myndigheders rolle i udviklingslandene i forbindelse med udviklingssamarbejde (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Emissionsmålinger i bilsektoren (forhandling)
 12.Situationen i Libyen (forhandling)
 13.Dødsstraf (forhandling)
 14.Europæisk småkravsprocedure og europæisk betalingspåkravsprocedure ***I (forhandling)
 15.Begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg ***I (forhandling)
 16.Kaseiner og kaseinater til konsum ***I (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (215 kb) Deltagerliste (64 kb)    Afstemning ved navneopråb (769 kb) 
 
Protokol (188 kb) Deltagerliste (37 kb) Afstemningsresultater (16 kb) Afstemning ved navneopråb (37 kb) 
 
Protokol (296 kb) Deltagerliste (62 kb) Afstemningsresultater (285 kb) Afstemning ved navneopråb (891 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik