Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 6. oktoober 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Euroopa Ülemkogu 23. septembri 2015. aasta mitteametliku kohtumise järeldused (arutelu)
 4.Pagulaste humanitaarolukord ELis ja ELi naaberriikides (arutelu)
 5.Tervitus
 6.Pagulaste humanitaarolukord ELis ja ELi naaberriikides (arutelu jätkamine)
 7.Hääletused
  7.1.ILO sunniviisilise töö konventsioon: õigusalane koostöö kriminaalasjades *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.2.Kontrollimeetmete kehtestamine 4-metamfetamiini suhtes * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.3.Kontrollimeetmete kehtestamine 5-(2-aminopropüül)indooli suhtes * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.4.Kontrollimeetmete kehtestamine 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV ja metoksetamiini suhtes * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.5.Kontrollimeetmete kehtestamine 4,4ʹ-DMAR ja MT-45 suhtes * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.6.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: 2015. aasta katastroofid Bulgaarias ja Kreekas (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.7.Võimalused ELi geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.8.Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega ***I (hääletus)
  7.9.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (hääletus)
  7.10.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (hääletus)
  7.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2015/004 IT/Alitalia) (hääletus)
  7.12.Arenguriikide kohalike omavalitsuste roll arengukoostöös (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Heitkoguste mõõtmine autotööstuses (arutelu)
 12.Olukord Liibüas (arutelu)
 13.Surmanuhtlus (arutelu)
 14.Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus ja Euroopa maksekäsumenetlus ***I (arutelu)
 15.Teatavate õhku eralduvate saasteainete heite piiramine ***I (arutelu)
 16.Inimtoiduks ettenähtud kaseiinid ja kaseinaadid ***I (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (216 kb)  Kohalolijate nimekiri (64 kb)
 
Protokoll (188 kb)  Kohalolijate nimekiri (37 kb)  Hääletustulemused (14 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (39 kb)
 
Protokoll (289 kb)  Kohalolijate nimekiri (63 kb)  Hääletustulemused (370 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (888 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika