Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 6. lokakuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Epävirallisen Eurooppa-neuvoston päätelmät (23. syyskuuta 2015) (keskustelu)
 4.Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:ssa ja naapurimaissa (keskustelu)
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Pakolaisten humanitaarinen tilanne EU:ssa ja naapurimaissa (jatkoa keskustelulle)
 7.Äänestykset
  7.1.Pakollista työtä koskeva ILO:n yleissopimus: oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.2.4-metyyliamfetamiinin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.3.5-(2-aminopropyyli)indolin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.4.25I-NBOMe:n, AH-7921:n, MDPV:n ja metoksetamiinin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.5.4,4'-DMAR:n ja MT-45:n saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.6.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofit Bulgariassa ja Kreikassa vuonna 2015 (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.7.EU:n maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.8.Eurooppalaisia rahastoja koskevat yleiset säännökset: Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet ***I (äänestys)
  7.9.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/002 DE/Adam Opel, Saksa) (äänestys)
  7.10.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/003 BE/Ford Genk, Belgia) (äänestys)
  7.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/004 IT/Alitalia, Italia) (äänestys)
  7.12.Kehitysmaiden paikallisviranomaisten rooli kehitysyhteistyössä (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Autoalan päästömittaukset (keskustelu)
 12.Libyan tilanne (keskustelu)
 13.Kuolemanrangaistus (keskustelu)
 14.Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely ja eurooppalainen maksamismääräysmenettely ***I (keskustelu)
 15.Tiettyjen ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen ***I (keskustelu)
 16.Elintarvikkeina käytettävät kaseiinit ja kaseinaatit ***I (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (219 kb)  Läsnäololista (64 kb)
 
Pöytäkirja (192 kb)  Läsnäololista (37 kb)  Äänestysten tulokset (15 kb)  Nimenhuutoäänestykset (40 kb)
 
Pöytäkirja (293 kb)  Läsnäololista (62 kb)  Äänestysten tulokset (273 kb)  Nimenhuutoäänestykset (891 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö