Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Utorak, 6. listopada 2015. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Zaključci neformalnog sastanka Europskoga vijeća od 23. rujna 2015. (rasprava)
 4.Humanitarno stanje izbjeglica u EU-u i susjednim zemljama (rasprava)
 5.Dobrodošlica
 6.Humanitarno stanje izbjeglica u EU-u i susjednim zemljama (nastavak rasprave)
 7.Glasovanje
  7.1.Konvencija o prisilnom radu Međunarodne organizacije rada: pravosudna suradnja u kaznenim stvarima *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  7.2.Podvrgavanje 4-metilamfetamina kontrolnim mjerama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Podvrgavanje 5-(2-aminopropil) indola kontrolnim mjerama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  7.4.Podvrgavanje tvari 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV-a i metoksetamina kontrolnim mjerama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Podvrgavanje tvari 4,4'-DMAR i MT-45 kontrolnim mjerama * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  7.6.Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a: katastrofe do kojih je 2015. došlo u Bugarskoj i Grčkoj (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  7.7.Moguće proširenje zaštite oznake zemljopisnog podrijetla Europske unije na nepoljoprivredne proizvode (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  7.8.Zajedničke odredbe o europskim strukturnim i investicijskim fondovima: posebne mjere za Grčku ***I (glasovanje)
  7.9.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/002 DE/Adam Opel (glasovanje)
  7.10.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/003 BE/Ford Genk (glasovanje)
  7.11.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/004 IT/Alitalia (glasovanje)
  7.12.Uloga lokalnih vlasti zemalja u razvoju u razvojnoj suradnji (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Mjerenje emisija u automobilskom sektoru (rasprava)
 12.Stanje u Libiji (rasprava)
 13.Smrtna kazna (rasprava)
 14.Europski postupak za sporove male vrijednosti i postupak za europski platni nalog ***I (rasprava)
 15.Ograničenje emisija određenih onečišćivača u zrak ***I (rasprava)
 16.Kazeini i kazeinati namijenjeni za prehranu ljudi ***I (rasprava)
 17.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 18.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
Zapisnik (221 kb) Popis nazočnih (64 kb)    Poimenična glasovanja (769 kb) 
 
Zapisnik (212 kb) Popis nazočnih (37 kb) Rezultati glasovanja (15 kb) Poimenična glasovanja (40 kb) 
 
Zapisnik (296 kb) Popis nazočnih (63 kb) Rezultati glasovanja (382 kb) Poimenična glasovanja (888 kb) 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti