Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 6 oktober 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Conclusies van de informele bijeenkomst van de Europese Raad op 23 september 2015 (debat)
 4.Humanitaire situatie van vluchtingen in de EU en naburige landen (debat)
 5.Welkomstwoord
 6.Humanitaire situatie van vluchtingen in de EU en naburige landen (voortzetting van het debat)
 7.Stemmingen
  7.1.IAO-Verdrag betreffende gedwongen arbeid: justitiële samenwerking in strafzaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Het onderwerpen van 4-methylamfetamine aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Het onderwerpen van 5-(2-aminopropyl)indool aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.4.Het onderwerpen van 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV en methoxetamine aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.5.Het onderwerpen van 4,4′-DMAR en MT-45 aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.6.Beschikbaarstelling van middelen uit het EU-Solidariteitsfonds: rampen in Bulgarije en Griekenland in 2015 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.7.Mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.8.Gemeenschappelijke bepalingen inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland ***I (stemming)
  7.9.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/002 DE/Adam Opel (stemming)
  7.10.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/003 BE/Ford Genk (stemming)
  7.11.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: EGF/2015/004 IT/Alitalia (stemming)
  7.12.De rol van de lokale overheden van de ontwikkelingslanden bij ontwikkelingssamenwerking (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Emissiemetingen bij auto's (debat)
 12.Situatie in Libië (debat)
 13.De doodstraf (debat)
 14.Europese procedure voor geringe vorderingen en Europese betalingsbevelprocedure ***I (debat)
 15.Beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht ***I (debat)
 16.Voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten ***I (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (219 kb) Presentielijst (64 kb)    Hoofdelijke stemming (769 kb) 
 
Notulen (194 kb) Presentielijst (37 kb) Uitslag van de stemming (15 kb) Hoofdelijke stemming (40 kb) 
 
Notulen (300 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (380 kb) Hoofdelijke stemming (888 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid