Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 6 października 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Konkluzje nieformalnej Rady Europejskiej z dnia 23 września 2015 r. (debata)
 4.Sytuacja humanitarna uchodźców w UE i krajach z nią sąsiadujących (debata)
 5.Oficjalne powitanie
 6.Sytuacja humanitarna uchodźców w UE i krajach z nią sąsiadujących (ciąg dalszy debaty)
 7.Głosowanie
  
7.1.Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej MOP: współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Poddanie 4-metyloamfetaminy środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Poddanie 5-(2-aminopropylo)indolu środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Poddanie 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV i metoksetaminy środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Poddanie 4,4'-DMAR i MT-45 środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności UE: klęski naturalne w Bułgarii i Grecji w 2015 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.7.Możliwe rozszerzenie ochrony oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej na produkty nierolne (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.8.Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: szczególne środki dla Grecji ***I (głosowanie)
  
7.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2015/002 DE/Adam Opel (głosowanie)
  
7.10.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/003 BE/Ford Genk (głosowanie)
  
7.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/004 IT/Alitalia (głosowanie)
  
7.12.Rola władz lokalnych w krajach rozwijających się we współpracy na rzecz rozwoju (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym (debata)
 12.Sytuacja w Libii (debata)
 13.Kara śmierci (debata)
 14.Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ***I (debata)
 15.Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ***I (debata)
 16.Kazeiny i kazeiniany przeznaczone do spożycia przez ludzi ***I (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (215 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (769 kb) 
 
Protokół (219 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (14 kb) Wyniki głosowań imiennych (40 kb) 
 
Protokół (284 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (384 kb) Wyniki głosowań imiennych (889 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności