Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 6. októbra 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Závery neformálneho zasadnutia Európskej rady z 23. septembra 2015 (rozprava)
 4.Humanitárna situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách (rozprava)
 5.Oficiálne privítanie
 6.Humanitárna situácia utečencov v EÚ a susedných krajinách (pokračovanie rozpravy)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci: justičná spolupráca v trestných veciach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Vykonávacie rozhodnutie o podrobení 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Vykonávacie rozhodnutie o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Vykonávacie rozhodnutie o podrobení látok 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV a metoxetamín kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Vykonávacie rozhodnutie o podrobení látok 4,4'-DMAR a MT-45 kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: katastrofy v Bulharsku a Grécku v roku 2015 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Možné rozšírenie ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Spoločné ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch: osobitné opatrenia pre Grécko ***I (hlasovanie)
  
7.9.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/002 DE/Adam Opel (hlasovanie)
  
7.10.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/003 BE/Ford Genk (hlasovanie)
  
7.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/004 IT/Alitalia (hlasovanie)
  
7.12.Úloha miestnych orgánov v rozvojových krajinách v rámci rozvojovej spolupráce (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Meranie emisií v automobilovom priemysle (rozprava)
 12.Situácia v Líbyi (rozprava)
 13.Trest smrti (rozprava)
 14.Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európske konanie o platobnom rozkaze ***I (rozprava)
 15.Obmedzenie emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia ***I (rozprava)
 16.Kazeíny a kazeináty určené na ľudskú spotrebu ***I (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (216 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (769 kb) 
 
Zápisnica (209 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (16 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (40 kb) 
 
Zápisnica (301 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (387 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (957 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia