Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 6. oktober 2015 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Sklepi neuradnega zasedanja Evropskega sveta z dne 23. septembra 2015 (razprava)
 4.Humanitarni položaj beguncev v EU in sosednjih državah (razprava)
 5.Dobrodošlica
 6.Humanitarni položaj beguncev v EU in sosednjih državah (nadaljevanje razprave)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Konvencija Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu: pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.2.Uvedba nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Uvedba nadzornih ukrepov za 5 (2 aminopropil)indol * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.4.Uvedba nadzornih ukrepov za 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV in metoksetamin * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Uvedba nadzornih ukrepov za 4,4'-DMAR in MT-45 * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.6.Uporaba Solidarnostnega sklada EU: nesreče v Bolgariji in Grčiji leta 2015 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.7.Možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.8.Skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih: specifični ukrepi za Grčijo ***I (glasovanje)
  7.9.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/002 DE/Adam Opel - Nemčija (glasovanje)
  7.10.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF/2015/003 BE/Ford Genk) (glasovanje)
  7.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2015/004 IT/Alitalia - Italija (glasovanje)
  7.12.Vloga lokalnih organov v državah v razvoju pri razvojnem sodelovanju (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (razprava)
 12.Razmere v Libiji (razprava)
 13.Smrtna kazen (razprava)
 14.Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog ***I (razprava)
 15.Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak ***I (razprava)
 16.Kazeini in kazeinati za prehrano ljudi ***I (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje
 18.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (216 kb)  Seznam navzočih (64 kb)
 
Zapisnik (207 kb)  Seznam navzočih (37 kb)  Izidi glasovanja (15 kb)  Poimensko glasovanje (40 kb)
 
Zapisnik (291 kb)  Seznam navzočih (64 kb)  Izidi glasovanja (375 kb)  Poimensko glasovanje (948 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov