Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 6 oktober 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Slutsatser från Europeiska rådets informella möte den 23 september 2015 (debatt)
 4.Den humanitära situationen för flyktingar inom EU och i grannländerna (debatt)
 5.Välkomsthälsning
 6.Den humanitära situationen för flyktingar inom EU och i grannländerna (fortsättning på debatten)
 7.Omröstning
  
7.1.Internationella arbetsorganisationens konvention om tvångsarbete: straffrättsligt samarbete *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Genomförandebeslut om att underställa 4-metylamfetamin kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Genomförandebeslut om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Genomförandebeslut om att underställa 25I-NBOMe, AH-7921, MDPV metoxetamin kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Genomförandebeslut om att underställa 4,4'-DMAR och MT-45 kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: katastrofer i Bulgarien och Grekland 2015 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.7.En möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.8.Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda åtgärder till förmån för Grekland ***I (omröstning)
  
7.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/002 DE/Adam Opel (omröstning)
  
7.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/003 BE/Ford Genk (omröstning)
  
7.11.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2015/004 IT/Alitalia (omröstning)
  
7.12.De lokala myndigheternas roll i utvecklingsländer när det gäller utvecklingssamarbete (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Utsläppsmätningar i bilindustrin (debatt)
 12.Situationen i Libyen (debatt)
 13.Dödsstraffet (debatt)
 14.Europeiskt småmålsförfarande och europeiskt betalningsföreläggande ***I (debatt)
 15.Begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar ***I (debatt)
 16.Kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel ***I (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (219 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (769 kb) 
 
Protokoll (189 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (14 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (40 kb) 
 
Protokoll (295 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (284 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (889 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy