Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0403(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0140/2015

Ingivna texter :

A8-0140/2015

Debatter :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Omröstningar :

PV 07/10/2015 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0338

Protokoll
Onsdagen den 7 oktober 2015 - Strasbourg

10.3. Europeiskt småmålsförfarande och europeiskt betalningsföreläggande ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande [COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0338)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0338)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy