Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0442(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0160/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0160/2015

Συζήτηση :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2015 - 10.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0339

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

10.4. Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης [COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0339)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0339)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου