Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 7 октомври 2015 г. - Страсбург

11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

График на месечните сесии на Парламента за 2017 г.
Peter Jahr и Jonathan Arnott

Изказа се Peter van Dalen.

Доклад Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins и Stanislav Polčák

Доклад Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker и Stanislav Polčák

Доклад Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins и Jiří Pospíšil.

Правна информация - Политика за поверителност