Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 7. oktoober 2015 - Strasbourg

11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Parlamendi 2017. aasta osaistungjärkude ajakava
Peter Jahr ja Jonathan Arnott

Sõna võttis Peter van Dalen.

Raport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins ja Stanislav Polčák

Raport: Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker ja Stanislav Polčák

Raport: Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins ja Jiří Pospíšil.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika