Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 7 oktober 2015 - Straatsburg

11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Rooster vergaderperioden van het Europees Parlement - 2017
Peter Jahr en Jonathan Arnott

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen.

Verslag Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - A8-0140/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins en Stanislav Polčák

Verslag Andrzej Grzyb - A8-0160/2015
Monica Macovei, Peter Jahr, Andrejs Mamikins, Neena Gill, Tim Aker en Stanislav Polčák

Verslag Giovanni La Via - A8-0042/2015
Andrejs Mamikins en Jiří Pospíšil.

Juridische mededeling - Privacybeleid